پرش به محتوا

سودای عشق

معرفی کتاب

سودای عشق

داستان‌های کوتاه فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  نويسنده : نادم ، مرضیه – نويسنده : نبی‌زاده ، فریبا – نويسنده : خمسه ، علی – نويسنده : علیزاده ، علی – نويسنده : غیاثی ، زهره

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۹۳-۹۹-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۸۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق