پرش به محتوا

 سنگ‌ها و شیشه‌ها 

معرفی کتاب

سنگ‌ها و شیشه‌ها

شعر فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  شاعر : صالحی ، علیرضا – ويراستار : بیگدلی ، سعید

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۷۱۵-۱

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۲۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۵۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق