پرش به محتوا

 سایه راز

معرفی کتاب

سایه راز

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : بدلی ، حمیده – نويسنده : عامری ، محمدعلی – نويسنده : قربانی ، الناز – نويسنده : اسلامی ، زهرا – نويسنده : رسولی ، زهرا

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۹۸-۷

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۰۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۷۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق