پرش به محتوا

ریسه های دلتنگی

معرفی کتاب

ریسه‌های دلتنگی

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : غلامزاده ، عاطفه – شاعر : هادی‌پور ، پریسا – شاعر : امامی‌پور ، سمیه – شاعر : محمدی ، زهرا – شاعر : معصومی‌فرد ، سمیه – شاعر : نیاکان ، علیرضا

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۹۸-۵ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق