پرش به محتوا

رویای ناتمام

معرفی کتاب

رویای ناتمام

 

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  نويسنده : سلیمانی ، زهرا – نويسنده : اکبرزاده ، محمدمهدی – نويسنده : هاشمی ، مرجان – نويسنده : کریم‌پور ، حنانه – نويسنده : حشمتی ، نگین – نويسنده : قلی‌زاده ، محمد

 

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۷۳-۸ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۲۵

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۹۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق