پرش به محتوا

رنگی برای تنهایی

معرفی کتاب

رنگی برای تنهایی

 

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  شاعر : شفیعیان ، رویا – شاعر : همایی ، عباس – شاعر : باقری ، فاطیما – شاعر : پیرهادی ، وحید – شاعر : صیدی ، صباح – شاعر : محبوب ، فاطیما

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۱۴-۵ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۲۵

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۱۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق