پرش به محتوا

راز چشم هایش

معرفی کتاب

راز چشم‌هایش

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : وفایی ، حمید

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۲۵-۸

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۳۰۲

قیمت

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  ملارد – تهران

توضیحات  جلد – ۶۲ صفحه –

تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق