پرش به محتوا

راز شعر

معرفی کتاب

راز شعر

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  شاعر : اسماعیلی ، زهرا – شاعر : مهبودی ، آرزو – شاعر : سلیمانی ، فاطمه – شاعر : رحیمی ، مریم

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۴۶-۳ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق