پرش به محتوا

دوباره تو دوباره من

معرفی کتاب

دوباره تو دوباره من

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : عشایری ، لیلی – شاعر : ساداتی ، مرجان – شاعر : حیدری‌نسب ، فاطمه – شاعر : شیخ ، محمدزمان

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۲۳-۷

تاریخ نشر

۱۴۰۰۱۰۲۵

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
حساب کاربری
0
سبد خرید
جستجو
حوزه مشق