پرش به محتوا

دلهره های پشت کاغذ

معرفی کتاب

دلهره‌های پشت کاغذ

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها نثر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : نادری‌پور ، منصور – نويسنده : همتی ، ساغر – نويسنده : توکلی ، افسانه – نويسنده : زال‌بیگی‌دارستانی ، سارا – نويسنده : مهرابخانی ، ملیکا – نويسنده : اسماعیلی ، فاطمه

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۹۳-۴۰-۶ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق