پرش به محتوا

دلتنگی ها

معرفی کتاب

دلتنگی‌ها

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : بدلی ، حمیده – شاعر : عامری ، محمدعلی – شاعر : کریمیانفر ، روح‌اله – شاعر : جابری‌فر ، حسن – شاعر : اسلامی ، زهرا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۴۴-۳ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۷۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق