پرش به محتوا

دلتنگی افسون

معرفی کتاب

دلتنگی افسون

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : شمس ، افسون

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۲۳-۶ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۳۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق