پرش به محتوا

دعا بر لب

معرفی کتاب

دعا بر لب

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : رشیدی ، فرزانه

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۶۹-۵ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق