پرش به محتوا

 دستهایی که به آسمان نرسید.

معرفی کتاب

دستهایی که به آسمان نرسید

شعر فارسی – قرن ۱۴ قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : کریمی‌کلایه ، ناهید

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۹۲-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی محل نشر

توضیحات  جلد – ۶۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق