پرش به محتوا

در گذار لحظه ها

معرفی کتاب

در گذار لحظه‌ها

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : صولت‌برد ، عهدیه

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۴۵۵-۶ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۵۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق