پرش به محتوا

در مسیر زندگی

معرفی کتاب

در مسیر زندگی

راه و رسم زندگی – جنبه‌های قرآنی راه و رسم زندگی (اسلام) خودسازی – جنبه‌های مذهبی – اسلام خودسازی – جنبه‌های قرآنی

پدیدآور  نويسنده : فراهانی ، احمد

ناشر:حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۳۴-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۰۶

کد دیویی  ۲۹۷.۷۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۰۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق