پرش به محتوا

درنا

معرفی کتاب

درنا

قطعه‌های ادبی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها نثر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : عبدالمجیدی ، فاطمه – نويسنده : مالمیر ، نرگس – نويسنده : افضلی ، فاطمه‌السادات – نويسنده : موسوی ، مهلا – نويسنده : پنق ، فاطمه

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۴۲-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۰۶

کد دیویی  ۸fa۸.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۲۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق