پرش به محتوا

درآغوش واژه ها

معرفی کتاب

در آغوش واژه‌ها

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : الله‌ویسی ، استیره – شاعر : ستاره‌ئی ، نسرین – شاعر : ناریه ، ساسان – شاعر : منصوری‌خواه ، پروانه – شاعر : اسماعیلی‌نیا ، غلام

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۲۸-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۲۵

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۹۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق