پرش به محتوا

دختری در تند باد

معرفی کتاب

دختری در تندباد

داستان‌های فارسی – قرن

۱۴ پدیدآور  نويسنده : صبور ،مریم

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۳۸-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۰۶

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۲۷۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق