پرش به محتوا

دخترک موهایت کو؟

معرفی کتاب

دخترک موهایت کو

داستان‌های فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : زینالی ، آیدا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۰۰-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۰۶

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۷۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق