پرش به محتوا

دایره ی پرگار

معرفی کتاب

دایره‌ی پرگار

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : قمری ، مژگان

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۷۳-۱ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۳۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق