پرش به محتوا

 دانش‌آموزان در پرتو فضای مجازی

معرفی کتاب

دانش‌آموزان در پرتو فضای مجازی

شبکه‌های اجتماعی – ایران – تاثیر – نمونه‌پژوهی شاگردان دبیرستان – ایران – وضع اجتماعی – نمونه‌پژوهی فضای مجازی – ایران – تاثیر – نمونه‌پژوهی شبکه‌های اجتماعی – ایران – جنبه‌های اجتماعی – نمونه‌پژوهی

پدیدآور  نويسنده : حبیبی ، محسن

ناشر  حوزه مشق تلفن

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۹۴-۹

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۲۱

کد دیویی  ۳۰۲.۴۰۹۵۵

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۰۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق