پرش به محتوا

دالان شعر

معرفی کتاب

دالان شعر

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : پوستینی ، محمد

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۰۸-۱ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق