پرش به محتوا

داستان های جذاب

معرفی کتاب

داستان‌های جذاب

 

داستان‌های فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

 

پدیدآور  نويسنده : اسماعیلی ، زهرا – نويسنده : نوبخت ، سوسن – نويسنده : حبیبی ، سیما – نويسنده : انگزبانی ، طیبه

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۹۸-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۰۶

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق