پرش به محتوا

خشت خام

معرفی کتاب

خشت خام

داستان‌های کوتاه فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : فرضی ، سمیرا

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۵۸۰-۲۶-۶ تاریخ نشر  ۱۳۹۹۱۲۲۳

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۹۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق