پرش به محتوا

خانم شما گاهی

معرفی کتاب

خانم شما گاهی …

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : علی‌پور ، مریم

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۷۱-۸ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق