پرش به محتوا

خاطرات شهبد

معرفی کتاب

خاطرات شهبد

نوجوانان – ایران – خاطرات قلخانی، شهبد، ۱۳۸۶ – خاطرات

پدیدآور  نويسنده : شهبد ، قلخانی

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۷۰-۱ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۸.۳۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۳۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق