پرش به محتوا

حوزه مشق جلد۳۳

معرفی کتاب

حوزه مشق (۳۳):

کتاب مشترک  شعر فارسی – قرن ۱۴ –

مجموعه‌ها قطعه‌های ادبی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : مرادی ، زهرا – شاعر : احمدی ، الهام – شاعر : محمدی ، صمد – شاعر : حیدرزاده ، واریا – شاعر : قربانی ، امیرعلی

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۶۳-۳ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی توضیحات  جلد – ۱۰۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق