پرش به محتوا

حوزه مشق جلد۲۳

معرفی کتاب

حوزه مشق (۲۳) کتاب مشترک

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : سیجانویان ، صابر – نويسنده : قمی‌اویلی ، لیلا – نويسنده : امام‌وردی ، امید – نويسنده : حسینی ، سیده‌ساغر – نويسنده : بیدریغ ، سمیرا – نويسنده : موسوی‌زاده ، سیدسپهر – نويسنده : جمشیدی ، فاطمه – نويسنده : نوروزی ، مریم

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۸۴-۸ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۱۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق