پرش به محتوا

حوزه مشق۳۱

معرفی کتاب

حوزه مشق (۳۱): کتاب مشترک  قطعه‌های ادبی – قرن ۱۴ –

مجموعه‌ها پدیدآور  نويسنده : احمدوند ، آرزو – نويسنده : سلطانی‌محمدی ، فاطمه – نويسنده : شجاعی ، علیرضا – نويسنده : عاطفی ، الناز – نويسنده : بحیرایی ، نگار

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۶۱-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق