پرش به محتوا

حقایقی به تلخی یک فنجان قهوه

معرفی کتاب

حقایقی به تلخی یک فنجان قهوه

نويسنده : خلیلی ، فاطمه – علی‌نیا ، مرضیه –

عزیزی ، میثم – فتوحی ، سیدصالح

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۳۴-۰

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۳۰۲

قیمت

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  ملارد – تهران

توضیحات  جلد – ۹۰ صفحه –

تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق