پرش به محتوا

جنگل روشن فام

معرفی کتاب

جنگل روشن‌فام

منظومه‌های داستانی فارسی – قرن۱۴

پدیدآور  نويسنده : نکوئی ، میثم – تصويرگر : نکوئی ، علی

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۴۳۲-۷

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲ زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران توضیحات  جلد – ۱۴۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق