پرش به محتوا

جمله‌های بی‌وقفه

معرفی کتاب

جمله‌های بی‌وقفه

شعر فارسی – قرن ۱۵ کلمات قصار فارسی

پدیدآور  شاعر : رحمانی‌زاده ، فیروزه – شاعر : معصومیان ، یوسف – شاعر : دعایی ، فاطمه

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۷۰۹-۰

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۰۱

کد دیویی  ۸۰۸.۸۸۲

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۷۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق