پرش به محتوا

جریان زندگی در داستان

معرفی کتاب

جریان زندگی در داستان

داستان‌های فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  نويسنده : شاه‌گل ، شهلا –

ويراستار : قمری ، مژگان

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۴۷۵-۴

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۳۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق