پرش به محتوا

تیک تاک خیال

معرفی کتاب

تیک تاک خیال

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : خلیلی ، فاطمه – مولایی ، فرحناز – سبزعلیان ، مهسا – خواجویی‌نژادقرایی ، مهدیه – میرزائی ، هادی

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۴۵-۵ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۳۰۲ قیمت کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی توضیحات  جلد – ۹۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق