پرش به محتوا

 تهدید کم‌بینایی را به فرصت تبدیل کنید .

معرفی کتاب

تهدید کم‌بینایی را به فرصت تبدیل کنید.

نارسایی‌های بینایی کم‌بینایی

پدیدآور  نويسنده : خلیلی‌ده‌کلبعلی ، فاطمه

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۶۱-۳ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲

کد دیویی  ۶۱۷.۷۱۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۲۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق