پرش به محتوا

تمام ناتمام من

معرفی کتاب

تمام ناتمام من

 

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : قهرمانی ، لیلا – نويسنده : قربانپور ، نگار – نويسنده : شاه‌کرمی ، سامان – نويسنده : معینی ، مرضیه – نويسنده : صادقی‌نعل‌کنانی ، عباس

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۸۸-۲

تاریخ نشر

۱۴۰۰۱۰۲۵

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق