پرش به محتوا

تلنگر احساس

معرفی کتاب

تلنگر احساس

داستان‌های کوتاه فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : الله‌ویسی ، استیره – نويسنده : جوادی‌علمی ، حدیث – نويسنده : درخشان ، مهسا – نويسنده : بنیادی ، فاطمه – نويسنده : تهرانچی ، فرخ

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۹۳-۱۵-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۱۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق