پرش به محتوا

تلخی پر حلاوت

معرفی کتاب

تلخی پر حلاوت

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : حقیقی‌زاده ، آیدا – شاعر : مشهدی ، الناز – شاعر : قاضی‌خانی ، عارفه – شاعر : باباخانی ، فرشته – شاعر : سامعی‌فر ، مینا

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۲۱-۳ تاریخ نشر

۱۴۰۰۱۱۳۰ کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق