پرش به محتوا

تقدیر آفتاب

معرفی کتاب

تقدیر آفتاب

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : فرج‌پور ، فریده

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۶۴-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق