پرش به محتوا

ترانه های بی مرز

معرفی کتاب

ترانه‌های بی‌مرز

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : بختیاری ، مژگان – شاعر : آبیار ، ستاره – شاعر : دهقان ، سحر – شاعر : زادصالح ، انسیه – شاعر : نادری ، فاطمه

ناشر: حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۷۰-۰۵-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۸۱۵

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۹۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق