پرش به محتوا

تجسمت رویاست

معرفی کتاب

تجمست رویاست

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : منصوری‌خواه ، پروانه – نويسنده : مجلسی ، میرم‌السادات – نويسنده : شامحمدی ، سمانه – نويسنده : عباس‌زاده ، فرزاد – نويسنده : دارابی ، هادی

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۵۵-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۹۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق