پرش به محتوا

به رنگ رخسار تو

معرفی کتاب

به رنگ رخسار تو

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها قطعه‌های ادبی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : حشمتی ، نگین – نويسنده : خوشابی ، فائزه – نويسنده : احمدی‌فولادی ، زهرا – نويسنده : دلاور ، بیتا – نويسنده : جهانی ، مهدیه – نويسنده : نوری‌پور ، مرضیه ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۳۴-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲  کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲ زبان کتاب  فارسی توضیحات  جلد – ۱۵۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق