پرش به محتوا

بغض بی انتها

معرفی کتاب

بغض بی انتها

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : آه‌مند ، یلدا – شاعر : شهبازی ، فاطمه – شاعر : شیخی ، حسین – شاعر : زارع ، زهرا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۰۶-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۷۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق