پرش به محتوا

 بررسی پیش‌تیمار امواج فراصوت و میدان الکترومغناطیس بر جوانه‌زنی بذر رازیانه تحت شرایط تنش‌های اسمزی و شوری بذرها 

معرفی کتاب

بررسی پیش‌تیمار امواج فراصوت و میدان الکترومغناطیس بر جوانه‌زنی بذر رازیانه تحت شرایط تنش‌های اسمزی و شوری بذرها

– رویش رازیانه جوانه و جوانه‌زنی

پدیدآور  نويسنده : حجازی‌راد ، زینب

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۷۹-۵ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۵۸۳.۸۴۹ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۲۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
حساب کاربری
0
سبد خرید
جستجو
حوزه مشق