پرش به محتوا

 برای چشم‌هایت

معرفی کتاب

برای چشم‌هایت

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : سلگی ، شیوا – نويسنده : ملکی ، محسن – نويسنده : حکمت ، پریسا

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۹۶-۳

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۲۱

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۵۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق