پرش به محتوا

 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکردی اسب‌های کورسی ایران

معرفی کتاب

برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکردی اسب‌های کورسی ایران

فنوتیپ اسب‌ها – نژادها اسب‌ها – ژنتیک اسب‌های مسابقه

پدیدآور  نويسنده : احمدی ، هادی

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۸۹-۸

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۶۳۶.۱۰۸۹۶۲

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۰۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق