پرش به محتوا

 باران برایم خوب نیست 

معرفی کتاب

باران برایم خوب نیست

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : لک ، آرام

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۴۹۹-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۳۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق