پرش به محتوا

اوهام

معرفی کتاب

 

اوهام

داستان‌های کوتاه فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : اسماعیلی ، زهرا – نويسنده : عباسی ، زهرا – نويسنده : کاظمی ، حسین – نويسنده : حبیب‌الهی ، منیره

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۶۹-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲  کد دیویی  ۸fa۳.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی توضیحات  جلد – ۶۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق