پرش به محتوا

انسان کامل

معرفی کتاب

انسان کامل

انسان – آفرینش انسان – تکامل انسان

پدیدآور  نويسنده : خالقی ، سوگل

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۱۶-۱

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۲۹۷.۴۶۶

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق